Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej E-Book


Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej - Robert Stefanicki pdf epub

CENA: BEZPŁATNA

INFORMACJA

JĘZYK: POLSKIE
HISTORIA: 2020-03-25
PISARZ: Robert Stefanicki
ISBN: 9788381874182
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
ROZMIAR PLIKU: 5,38

WYJAŚNIENIE:

Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji.Monografia szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe instrumenty ładu korporacyjnego. W publikacji autor przyjmuje za wystarczającą podstawę cywilnoprawnej odpowiedzialności niedochowanie przez członka zarządu zawodowej staranności, jeżeli powoduje ono szkodę spółce.Podkreśla, że konsekwencją należytego sprawowania mandatu powinno być w praktyce pozostawienie go w tzw. bezpiecznej przystani.Książka zawiera analizę m.in. następujących zagadnień:odpowiedzialności za wyrządzoną spółce szkodę,wymogów lojalności członków zarządu wobec spółki kapitałowej,rękojmi należytego zarządzania w instytucjach finansowych,zabezpieczenia przed wystąpieniem niezgodności z prawem (compliance),zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie umowy o pracę,ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, jak i pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.

...y uznanie, że członek zarządu ponosi ... Spółki kapitałowe Księgarnia - Ceneo.pl ... ... 4 Bezprawność problematyczna kwestia Istota problemu: wykazanie bezprawności w razie zarządzania spółkąprzy braku dochowania należytej staranności przez członka zarządu Art (art ) KSH: Członek zarządu ( ) powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyćstaranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności Art (art ) KH: Członek władz spółki ... Zakaz ten obejmuje także udział w k ... Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki ... ... ... Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu. Członek ceny produktów już od 6,59 zł Zobacz produkty od Ceneo. Popularne oferty i opinie użytkowników! Odkryj coś dla siebie w dobrej cenie. Spółki kapitałowe Księgarnia - porównanie cen w sklepach internetowych. Polecamy Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji, Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance, 1. Działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki 2. Wina członka zarządu -czyli brak zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności 3. Szkoda 4. Adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem a szkodą...