Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych E-Book


Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych - none pdf epub

CENA: BEZPŁATNA

INFORMACJA

JĘZYK: POLSKIE
HISTORIA: 2007-12-31
PISARZ: none
ISBN: 9788375265446
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
ROZMIAR PLIKU: 12,90

WYJAŚNIENIE:

none

...ozważenia wszystkich okoliczności faktycznych danej sprawy oraz znajdujących do niej zastosowania regulacji umownych i ustawowych ... Zobowiązanie - Wikipedia, wolna encyklopedia ... ... Zobowiązanie (łac. obligatio) - rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny (łac. vinculum iuris) łączący dłużnika z wierzycielem, który polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 § 1 kodeksu cywilnego). Prawo zobowiązań reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Zgodnie z ... PDF Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa ... ... . 353 § 1 kodeksu cywilnego). Prawo zobowiązań reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Zgodnie z regulacjami art. 483 kc kara umowna powinna być wyrażona w pieniądzu, może sankcjonować wyłącznie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niepieniężnych. Dłużnik musi być zatem zobowiązany do innego niż wyrażone w pieniądzu świadczenia, np. do wykonania usługi, dostawy towaru, powstrzymania się od ......