Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępo E-Book


Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępo - none pdf epub

CENA: BEZPŁATNA

INFORMACJA

JĘZYK: POLSKIE
HISTORIA: 2020-02-17
PISARZ: none
ISBN: 9788381876827
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
ROZMIAR PLIKU: 3,92

WYJAŚNIENIE:

Stan prawny na 10 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS KARNY:14 października 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny (Dz.U. poz. 1950)20 listopada 2019 r. – ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2128)KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:5 września, 5 października i 5 grudnia 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1694)9 stycznia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 30)KODEKS KARNY WYKONAWCZY:30 lipca 2020 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070)1 stycznia 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020)KODEKS WYKROCZEŃ:18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:1 listopada 2019 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2077)KODEKS KARNY SKARBOWY:1 listopada 2019 r. – ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751)8 stycznia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19)1 kwietnia 2020 r – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520)PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:1 stycznia 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818)1 marca 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)

...czeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych ... Prawo karne. Zbiór przepisów. Kodeks karny. Kodeks ... ... . Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępo - Opracowanie zbiorowe - Wolters Kluwer Polska. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. 13 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 773) KODEKS KARNY WYKONAWCZY: 1 marca 2017 ... EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego ... ... .U. poz. 773) KODEKS KARNY WYKONAWCZY: 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.) Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks wykroczeń Kodeks postępo - - Wolters Kluwer Polska. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl....